Om os

I begyndelsen af tresserne begyndte gymnastikken i Hundested, efter en længere pause, at udvikle sig kolossalt. Derfor vedtog man på hovedgeneralforsamlingen i Hundested Idrætsforening i 1964 at oprette en særskilt gymnastikafdeling. Afdelingen blev oprettet på en generalforsamling den 27. februar 1964. Foreningens første formand blev Haakon Petersen.

Det gik fortsat fremad, og i 1967 deltog afdelingen med 224 gymnaster fordelt på 8 hold i FAG’s amts opvisning i Hørsholm Hallen. Man drog hjem med Hørsholms Kommunes ærespræmie, der blev givet til den forening i amtet, der havde den største procentvise fremgang.

I 1970 kunne man i Halsnæs Posten læse, at 36 voksne gymnaster havde erhvervet Idrætsmærket, og i 1971 var Hundested blandt de 10 foreninger i landet, som havde haft den største fremgang med idrætsmærket.

På generalforsamlingen i 1971 vedtog man at uddele 3, 6, 9 og 12 års mærker, i stedet for diplomer og præmiering af enkelte gymnaster efter vilkårlige kriterier.

I 1972 blev Hundested Idrætsforening opløst og Sportsunionen dannet. Gymnastikforeningen Hundested startede selvstændigt for fuld knald og med 500 tilmeldte gymnaster.
Samme år (1972) deltog Gymnastikforeningen Hundested i FAG’s gymnastikstævne med amtets største motionsdamehold. Der var 73 gymnaster på holdet.
En stor ændring skete, da Hundested Hallen blev indviet i september 1972. Efter utallige opvisninger på Hotel Strandborg, hvor ”Fodregangen” var ved at sprænge sine rammer, og hvor kroens ejer (hr. Hansen) løb fortvivlet rundt blandt flere hundrede gymnaster, var det skønt at få plads til flotte bensving og megen anden aktivitet! Ved halindvielsen sørgede Gymnastikforeningen Hundested også for et festligt indslag, hvor næsten alle ”publikummer” sprang med på gulvet. Det var bare flot!
I september 1972 startede trampolinafdelingen. Lis Jensen og Ragnhild Madsen fik instruktørkursus. 21 springere tog efter 4 måneders træning ”Loppemærket”, et mærke som Lis Jensen ”opfandt” for at motivere springerne, og det lykkedes. Trampolinafdelingen markerede sig flot i de følgende år.

I marts 1973 var 1000 mennesker forsamlet til forårsopvisning i hallen. I anledning af at GH for første gang havde gulvplads ved en opvisning, var der lavet forskellige shownumre. Det vakte jubel.

I 1973 fik gymnastikforeningen en fane. Denne blev overrakt af Danmarkssamfundet.
I 1973 forsøgte bestyrelsen at lave et ”Ægtepar hold” uden egentlig tro på ideen. Men det blev en stor succes. Holdet, blev senere benævnt som M/K holdet.

I 1974 afholdt Gymnastikforeningen Hundested et stort Grundlovsstævne med deltagelse af 460 gymnaster.
De første 10 år lagde grund for gode traditioner og aktiviteter.
Daværende kasserer Grethe Hansen blev den 31. maj 1978 udnævnt til æresmedlem.

I 1979 blev Anni Brunslev valgt som formand for Gymnastikforeningen Hundested.

Foreningen udviklede sig og nye ideer blev afprøvet: Julefester, fastelavnsfester, bankospil, havnemarcher m.m. Der blev holdt voksen fælles træninger med fest og fælles spisning, og nye hold blev oprettet i takt med tidens krav. Udadvendthed har været karakteristisk for Gymnastikforeningen Hundested, som altid har været godt repræsenteret ved alle arrangementer, såvel i Danmark som i udlandet.
I 1985 var foreningen vært ved årets juniorlandsstævne. 400 unge gymnaster fra alle dele af landet deltog. Adskillige gymnaster har gennem årerne været på DGI’s hold til ø- og landsstævner. Flere har også været til Gymnastrada’er.

På idrættens dag i 1988 blev Herdis Jacobsen hædret af Hundested Kommune for sin indsats i idrætslivet i Hundested. Herdis havde været med fra Gymnastikforeningen Hundesteds start. Ved gymnastikforeningens 25 års jubilæum den 25. februar 1989 blev Herdis Jacobsen udnævnt til æres medlem af foreningen. Herdis Jacobsen afgik ved døden 10. februar 2013.

Fra at være en lille underafdeling af Hundested Idrætsforening udviklede Gymnastikforeningen Hundested sig de første 25 år til i 1989 at være en af Hundesteds største foreninger med ca. 600 medlemmer. I sæsonen 1988/89 var der 29 hold i foreningen.

Ved foreningens 25 års jubilæum i 1989 fik foreningen et vandrefad samt en vandrepokal. Vandrefad- og –pokal uddeles hvert år ved Gymnastikforeninges opvisning til gymnaster og instruktører der har gjort en særlig indsats for foreningen i sæsonens løb.

Først i 90’erne blev cigarkassen, (brugt til opkrævning af kontingent), afløst af edb. Richard Rolsted, havde udviklet sit eget program. I dag har foreningen sin egen hjemmeside, og tilmelding til holdene finder sted ad denne vej.

I 1998 tog instruktørerne Flemming Berg og Tony Larsen initiativ til at lave spring weekender for foreningens børn. Disse startede på Storebjerg Skolen og rykkede senere til Hundested Hallen. Det er stadig en succes med overnatning og bespisning af børnene.

Flemming Berg var instruktør i foreningen i 39 år. Han afgik ved døden i 2017.
Ved foreningens 40 års jubilæum i 2004 blev der holdt reception i Hundested Hallens Cafeteria. Om aftenen holdt forening en stor fest med fællesspisning og musik i hallen. Alle kunne tilmelde sig til en pris af 150 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn. Foreningen havde inviteret instruktører og udvalgte gæster.

Det har ligget foreningen meget på sinde at tilbyde diverse kurser til foreningens instruktører. Disse kurser har ført til mange nye og spændende tiltag i foreningen. Der er også afholdt kurser i idrætsskader m.v.

Lørdag den 1. marts 2014 holdt foreningen 50 års jubilæum. Der blev holdt reception i hallen fra kl. 11-13. Kl. 17.30 startede aftenfesten med en velkomstdrink. Herefter var der jubilæumsopvisning med Wicki Larsen som instruktør. Der var fælles spisning. Under spisningen optrådte Ada Bentivenga med sine zumba piger. Senere spillede Stockcars op til dans.
Ved gymnastikopvisningen i 2014 blev Anni Brunslev udnævnt til æresmedlem af foreningen.

I 2014 overgav daværende formand Anni Brunslev roret til Anette Larsen.

Ved generalforsamlingen i 2018 ændrede Gymnastikforeningen Hundested navn til Hundested Gymnastik & Fitness.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakt os